Webwinkel  |   Weblinks  |   Downloads  |   Contact
Zoek
Agenda
Paus Franciscus
Tellers
Aantal bekeken pagina's:Aantal bezoekers:
e-Letter

e-Letter augustus 2009, jaargang 4, nr. 4
17-08-2009
In deze e-Letter
Prof.dr. J.P.M. Lelkens ridder Orde St. Silvester
Het begin is er ! Giften t.b.v. het handboek voor Bio-Ethiek
Overzicht recente artikelenProf.dr. J.P.M. Lelkens ridder Orde St. Silvester

Op 16 augustus j.l. heeft prof.dr. J.P.M. Lelkens, mede-oprichter, bestuurslid en voormalig secretaris-penningmeester van de Stichting Medische Ethiek, uit handen van deken Van Galen van Heerlen de versierselen en oorkonde uitgereikt gekregen behorende bij het ridderschap in de Orde van St. Silvester. Het bestuur van de Stichting Medische Ethiek feliciteert prof.dr. J.P.M. Lelkens van harte met deze onderscheiding. Ook is het bestuur van de Stichting Medische Ethiek dankbaar voor al het werk dat dat prof.dr. J.P.M. Lelkens in de loop van de jaren voor de stichting en voor de bestudering van medische ethiek vanuit Rooms-Katholiek perspectief heeft gedaan.prof.dr. J.P.M. Lelkens

Bestuur Stichting Medische EthiekHet begin is er !
Wij vragen uw hulp !

In onze vorige e-Letter vroegen wij U om ons financieel te steunen om de uitgave van een Handboek Bio-Ethiek vanuit Rooms-Katholiek perspectief mogelijk te maken. Een aantal lezers heeft gereageerd en we hebben ongeveer 25% van het benodigde startkapitaal van € 10.000,- binnen !

Hartelijk dank voor uw giften !


We hopen dat U ons helpt ook het resterende bedrag bij elkaar te krijgen. Als stichting hebben wij immers geen leden. Onze inkomsten zijn donaties. Daarom nogmaals onze oproep uit de vorige e-Letter:

Al lange tijd worden de media beheerst door meningen die niet in overeen­stemming zijn met de Leer van R.K. Kerk, vooral in zaken die het leven raken. Paus Johannes Paulus II zegt hierover in Evangelium Vitae (28): "We staan tegenover een geweldige en dramatische botsing tussen kwaad en goed, dood en leven, de cultuur van de dood en de cultuur van het leven".Handboek Medische Ethiek

In de media krijgt aandacht wat de R.K. Kerk niet zou willen, wat ze wel nastreeft wordt nauwelijks vermeld. Ook zijn de standpunten van de R.K. Kerk t.a.v. medische vraagstukken niet in het Nederlands bijeengebracht en uitgelegd.

De Stichting Medische Ethiek werkt daarom aan een

Handboek voor Bio-Ethiek

Leidraad voor morele kwesties - zoals abortus, euthanasie, anticonceptie en manipulatie met embryo's - met primair het antwoord op de vraag 'waarom' een bepaalde keuze de weg is waarlangs God ons gelukkig wil maken.

Help ons met een - belastingaftrekbare - gift om deze uitgave mogelijk te maken !!

ING (vh Postbank) 7322218

t.n.v. penningmeester Stichting Medische Ethiek, Bunnik
Overzicht recente nieuwsberichten

VN: euthanasiewet moet worden herzien
31-07-2009
Nederland moet de euthanasiewet herzien, om de bescherming van patiënten beter te waarborgen. Daar dringt het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties op aan.
Genève kritisch op ons euthanasiebeleid
24-07-2009
Nederland moest zich afgelopen week verantwoorden bij het VN-Mensenrechtencomité in Genève. Vooral het euthanasiebeleid zorgt nog steeds voor gefronste wenkbrauwen. Zijn de Nederlandse mensenrechtenorganisaties wel bij de les?
Vragen VN-comité bij Nederlandse euthanasie
17-07-2009
In Genève heeft het Mensen-rechtencomité van de Verenigde Naties deze week grote vraagtekens gezet bij het Nederlandse euthanasiebeleid.
Toename euthanasie door moeizame sedatie
30-06-2009
Emeritus hoogleraar pijnbestrijding Ben Crul heeft vanmorgen in het EO-radioprogramma Dit is de dag gezegd dat er mogelijk een verband bestaat tussen de toename van het aantal euthanasiegevallen en slechte ervaringen die artsen hebben opgedaan met palliatieve sedatie.
Meer euthanasiemeldingen bij toetsingscommissies
29-05-2009
De regionale toetsingscommissies euthanasie hebben in 2008 2331 meldingen van levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding ontvangen.
Ethiek en natuurwet ontmoeten elkaar in één woord
10-06-2009
Reflecties over het document van de Internationale Theologische Commissie door Serge-Thomas Bonino.Welkom !
De Katholieke Stichting Medische Ethiek heeft als doelstelling het bestuderen van ethische grondslagen van het medisch handelen en het publiceren van de resultaten, in het bijzonder vanuit rooms-katholiek perspectief.

Recente uitgaven
Cookies
Lees de informatie over het gebruik van (functionele) cookies op deze website.

Samengevat: wij maken geen gebruik van tracing cookies, registreren geen persoonlijke gegevens en sturen geen informatie naar derden door.


 
Katholieke Stichting Medische Ethiek • Laan van Broekhuyzen 7 • 3981 XA Bunnik • 030-6561236
Deze website maakt gebruik van XOOPS 2.5 © 2001-2018 The XOOPS Project