Webwinkel  |   Weblinks  |   Downloads  |   Contact
Zoek
Agenda
Paus Franciscus
Tellers
Aantal bekeken pagina's:Aantal bezoekers:
e-Letter

e-Letter mei 2009, jaargang 4, nr. 2
30-05-2009
Wij vragen uw hulp !

Al lange tijd worden de media beheerst door meningen die niet in overeen­stemming zijn met de Leer van R.K. Kerk, vooral in zaken die het leven raken. Paus Johannes Paulus II zegt hierover in Evangelium Vitae (28): "We staan tegenover een geweldige en dramatische botsing tussen kwaad en goed, dood en leven, de cultuur van de dood en de cultuur van het leven".Handboek Medische Ethiek

In de media krijgt aandacht wat de R.K. Kerk niet zou willen, wat ze wel nastreeft wordt nauwelijks vermeld. Ook zijn de standpunten van de R.K. Kerk t.a.v. medische vraagstukken niet in het Nederlands bijeengebracht en uitgelegd.

De Stichting Medische Ethiek werkt daarom aan een

Handboek voor Bio-Ethiek

Leidraad voor morele kwesties - zoals abortus, euthanasie, anticonceptie en manipulatie met embryo's - met primair het antwoord op de vraag 'waarom' een bepaalde keuze de weg is waarlangs God ons gelukkig wil maken.

Als Stichting hebben wij geen leden. Onze inkomsten zijn donaties. Om velen - ook werkers in de Nederlandse Gezondheidszorg - de blijde boodschap van de R.K. Kerk duidelijk te maken, vragen wij u ons te helpen dit Handboek op aansprekende wijze te publiceren. Voor deze eerste druk komen we nog € 10.000,- tekort.

Help ons met een - belastingaftrekbare - gift om deze uitgave mogelijk te maken !!

ING (vh Postbank) 7322218

t.n.v. penningmeester Stichting Medische Ethiek, Bunnik


AIDS, Afrika en condooms


Condoom biedt geen oplossing voor AIDS
01-04-2009
Juist de katholieke kerk helpt aanzienlijk bij het terugdringen van AIDS.
Eigenlijk heeft de paus gewoon gelijk
31-03-2009
Aids-expert Harvard: paus had gelijk
30-03-2009
In Afrika ga je HIV en AIDS niet tegen door het gebruik van condooms te bevorderen stelt Edward C. Green, medisch antropoloog verbonden aan de Harvard School of Public Health.

Diverse artikelen


Verplicht doorverwijzen bij weigeren euthanasie?
04-05-2009
Discussie over verantwoordelijkheid artsen rond het levenseinde.
Vaticaan waarschuwt voor embryoselectie als vorm van discriminatie
24-04-2009
In-vitrofertilisatie, klonen en andere technieken van kunstmatige voortplanting, kunnen de weg banen voor nieuwe vormen van discriminatie. Die waarschuwing uitte de Heilige Stoel deze week op de VN-top tegen racisme in het Zwitserse Genève.
Intensive care
24-04-2009
Intensive Care artsen willen meer zelf beslissen of een behandeling gestaakt zal gaan worden.
Euthanasie veeleer inperken dan uitbreiden
30-03-2009
Het was weer eens euthanasieweek in een groot deel van de Vlaamse media. Daarom is het weer nodig enkele puntjes op de i te zetten, vindt Fernand Keuleneer, advocaat en plaatsvervangend lid van de Federale controle- en evaluatiecommissie euthanasie.
Euthanasie bij minderjarigen in België
26-03-2009
Een onlangs uitgevoerd onderzoek heeft aangetoond dat euthanasie bij minderjarigen ondanks een wettelijk verbod in België allang praktijk is.
Aantal abortussen in België opnieuw gestegen
25-03-2009
In 2007 werden er 18.705 abortussen uitgevoerd in België. Dat is een stijging met 4,5 procent tegenover 2005. Dat blijkt uit de tweejaarlijke cijfers van de Nationale Commissie voor Zwangerschapsonderbreking.
Bij zieke foetus druk op vrouw
24-03-2009
Medici moeten druk kunnen uitoefenen op zwangere vrouwen om hun zieke foetus te laten behandelen in de baarmoeder. Anders kunnen ongeboren kinderen sterven of ernstig gehandicapt ter wereld komen.
Gezondheidsraad: Ethische en juridische aspecten van foetale therapie
23-03-2009
Met echoscopisch onderzoek zijn veel afwijkingen of ziekten van de foetus al tijdens de zwangerschap vast te stellen. Enkele daarvan kunnen al voor de geboorte worden gecorrigeerd of behandeld. Over de medisch-wetenschappelijke ontwikkelingen op dit gebied publiceerde de Gezondheidsraad vorig jaar een overzicht (Foetale therapie: update van de stand van de wetenschap). In aanvulling daarop ontvangt de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vandaag een signalement over de ethische en juridische aspecten van foetale therapie.
Vragen om slaapdood
19-03-2009
Nederlandse patiënt kiest vaker voor palliatieve sedatie.Welkom !
De Katholieke Stichting Medische Ethiek heeft als doelstelling het bestuderen van ethische grondslagen van het medisch handelen en het publiceren van de resultaten, in het bijzonder vanuit rooms-katholiek perspectief.

Recente uitgaven
Cookies
Lees de informatie over het gebruik van (functionele) cookies op deze website.

Samengevat: wij maken geen gebruik van tracing cookies, registreren geen persoonlijke gegevens en sturen geen informatie naar derden door.


 
Katholieke Stichting Medische Ethiek • Laan van Broekhuyzen 7 • 3981 XA Bunnik • 030-6561236
Deze website maakt gebruik van XOOPS 2.5 © 2001-2018 The XOOPS Project