Webwinkel  |   Weblinks  |   Downloads  |   Contact
Zoek
Agenda
Paus Franciscus
Tellers
Aantal bekeken pagina's:Aantal bezoekers:
e-Letter

e-Letter februari 2014, jaargang 9, nr. 1
14-02-2014
In deze e-Letter

Vereniging R.K. Werkers in de Gezondheidszorg
Vereniging R.K. Werkers in de Gezondheidszorg

Het is voor Rooms-katholieke werkers en studenten in de gezondheidszorg vaak moeilijk hun beroep uit te oefenen in overeenstemming met de leer van de Rooms-katholieke Kerk. Zij kunnen daarbij op onbegrip en zelfs tegenstand van collega’s en patiënten stuiten. Zij staan dan op hun werkplek vaak alleen.

Zoals al eerder aangekondigd willen we bekijken of er belangstelling is een vereniging of andere organisatie van Rooms-katholieke werkers en studenten in de gezondheidszorg op te richten. De belangrijkste doelen van een dergelijke organisatie zouden kunnen zijn genoemde beroepsbeoefenaren informatie, steun, en een klankbord te bieden. Ook kan op die manier een netwerk ontstaan van mensen die elkaar in andere situaties weer weten te vinden. Verder kan er samenwerking met andere organisaties of groepen vanuit deze vereniging plaatsvinden.

Wij stellen voor hierover eerste bespreking te hebben op:

zaterdag 17 mei 2014, van ongeveer 10 tot 17 u.

Thomas a Kempis Leerhuis
Broerestraat 12
3532 CP Utrecht
(naast de Gerardus Majellakerk, Vleutenseweg, Bus 28 Halte Majellapark)


Voorlopig programma
Inleiding over doel en programma van de bijeenkomst - dagvoorzitter
Is de biologische natuur van de mens vogelvrij ? - kardinaal dr. W.J. Eijk. Kardinaal dr. W.J. Eijk is aartsbisschop van Utrecht, voorzitter van de Stichting Medische Ethiek, en lid van de Pauselijke Academie voor het Leven.
Eucharistieviering in de Gerardus Majellakerk. Hoofdcelebrant: Kardinaal dr. W.J. Eijk.
Broodjesmaaltijd in het Leerhuis
Interactieve bespreking van – bij voorkeur door de deelnemers tevoren aangeleverde - casuïstiek.
Evaluatie en discussie over het vervolg - dagvoorzitter
Afsluiting met drankje.

Kosten: vrijwillige bijdrage

Wij nodigen belangstellenden, mensen die enigzins bij de gezondheidszorg betrokken zijn of die een studie volgen en later in de gezondheidszorg willen gaan werken, uit de bijeenkomst bij te wonen. Aanmelden kan via het contactformulier op de website van de Stichting Medische Ethiek.

Het bestuur van de Stichting Medische EthiekWelkom !
De Katholieke Stichting Medische Ethiek heeft als doelstelling het bestuderen van ethische grondslagen van het medisch handelen en het publiceren van de resultaten, in het bijzonder vanuit rooms-katholiek perspectief.

Recente uitgaven
Cookies
Lees de informatie over het gebruik van (functionele) cookies op deze website.

Samengevat: wij maken geen gebruik van tracing cookies, registreren geen persoonlijke gegevens en sturen geen informatie naar derden door.


 
Katholieke Stichting Medische Ethiek • Laan van Broekhuyzen 7 • 3981 XA Bunnik • 030-6561236
Deze website maakt gebruik van XOOPS 2.5 © 2001-2018 The XOOPS Project