Webwinkel  |   Weblinks  |   Downloads  |   Contact
Zoek
Agenda
Paus Franciscus
Tellers
Aantal bekeken pagina's:Aantal bezoekers:
e-Letter

e-Letter oktober 2013, jaargang 8, nr. 4
15-10-2013
In deze e-Letter

R.K. Vereniging Werkers in de Gezondheidszorg
Recente berichten - Begin van het leven
Recente berichten - Einde van het leven
R.K. Vereniging Werkers in de Gezondheidszorg

Het bestuur van de Stichting Medische Ethiek overweegt een R.K. Vereniging van Werkers in de Gezondheidszorg op te richten. Het is in deze tijd voor katholieke werkers in de gezondheidszorg niet eenvoudig om hun werk vorm te geven in overeenkomst met de leer van de Rooms-katholieke Kerk. Een omgeving waar men gelijkgestemden ontmoet en samen naar verdieping op het gebied van de medische ethiek kan zoeken, zou daarbij behulpzaam kunnen zijn.

De komende maanden zal worden geïnventariseerd of hiervoor belangstelling bestaat en zo ja, wat potentiële leden van een dergelijke vereniging verwachten. Als u geïnteresseerd bent om lid te worden of suggesties heeft t.a.v. de activiteiten van een dergelijke vereniging, laat het ons dan weten ! U kunt uw opmerkingen en suggesties insturen via het contactformulier op onze website.

Bestuur Stichting Medische EthiekRecente berichten

Begin van het leven
Onderzoekers: "Laat 24-wekengrens bij abortus los"
30-09-2013
Onderzoekers van het Erasmus MC en AMC pleiten bij minister Schippers om de 24-wekengrens voor abortus los te laten.
Lees het standpunt van de Stichting Medische Ethiek over de status van het embryo.
Ongeboren kind heeft Gods aangezicht
20-09-2013
Toespraak van Paus Franciscus.
Arts gaat te snel over tot IVF
06-09-2013
Regulier, niet-katholiek onderzoek, laat zien dat artsen paren met een onvervulde kinderwens vaak moeilijk kunnen overtuigen om te wachten met een vruchtbaarheidsbehandeling, ook al is dat meestal verstandiger.
Euthanasie pasgeborenen: KNMG laat vragen liggen
28-06-2013
Jaarlijks overlijden ongeveer 650 van de 175.000 pasgeborenen, vaak vanwege zeer ernstige afwijkingen. R. Seldenrijk becommentarieert het standpunt van de KNMG t.a.v. euthanasie op deze pasfgeborenen.
Onenigheid over KNMG-richtlijn baby-euthanasie
28-06-2013
Vanuit verschillende, niet-katholieke, hoeken is afkeurend gereageerd op de recent gepubliceerd KNMG-richtlijn "Medische beslissingen rond het levenseinde bij pasgeborenen met zeer ernstige afwijkingen".
KNMG: Arts mag leven pasgeborene beëindigen
12-06-2013
In het standpunt 'Medische beslissingen rond het levenseinde bij pasgeborenen met zeer ernstige afwijkingen' geeft de KNMG handvatten aan artsen hoe te handelen als verder behandelen bij een baby medisch zinloos is geworden.

Einde van het leven
VUmc-onderzoek: neiging tot doorbehandelen ouderen in laatste levensfase
11-10-2013
Bij veel Nederlandse ouderen die in hun laatste levensfase hebben aangegeven niet verder te willen worden behandeld, volgt uiteindelijk toch behandeling. Dat blijkt uit een onderzoek onder nabestaanden. Het onderzoek bevestigt het idee dat er in de gezondheidszorg een neiging is tot doorbehandelen.
Kritiek op Toetsings-commissies Euthanasie
11-10-2013
Er is fundamentele kritiek op de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie.
KNMG: toezicht op regionale toetsingscommissies euthanasie gewenst
30-09-2013
Er moet volgens de KNMG toezicht komen op de toetsingspraktijk van de regionale toetsingscommissies euthanasie.
Mgr. Léonard wil maatschappelijk debat over euthanasie
09-10-2013
"Er moet in België een maatschappelijk debat komen over een mogelijke uitbreiding van de euthanasiewet", volgens mgr. A. Léonard.
Toename euthanasie in 2012
23-09-2013
Het aantal euthanasiemeldingen is in 2012 met 13% gestegen t.o.v. 2011. Het totaal komt nu uit op 4188 meldingen. In 3965 gevallen was er sprake van euthanasie (d.w.z. actieve levensbeëindiging op verzoek van patiënt), in 185 gevallen van hulp bij zelfdoding en in 38 gevallen betrof het een combinatie van beide.
Orgaandonatie na euthanasie in Nederland
19-09-2013
Orgaandonatie na euthanasie komt nu echt in de belangstelling in Nederland. Van Ittersum en Hendriks hebben eerder vanuit R.K. perspectief hun bezwaren geuit tegen deze manier van handelen.
Over de grens helpen
07-06-2013
Onze cultuur kan niet omgaan met de dood, en weet niet meer hoe te leven, stelt R. Seldenrijk.
Kardinaal Eijk bezorgd over verruiming criteria euthanasie
05-06-2013
Kardinaal Eijk, bisschop-referent voor medische ethiek, ging op 1 juni voor de microfoon van het RKK-programma 'Kruispunt Radio' in op de recente berichtgeving over de Levenseindekliniek.
'Artsen die euthanasie weigeren? Dan patiënt verplicht doorverwijzen'
29-05-2013
NRC.nl meldt dat D66 en GroenLinks een wetsvoorstel zullen presenteren dat artsen die geen euthanasie willen uitvoeren verplicht door te verwijzen naar een arts die wel euthanasie zou willen uitvoeren.
Artsen verdelen euthanasiebeurten
28-05-2013
Volgens Trouw pleit de artsenfederatie KNMG voor een toerbeurtsysteem van huisartsen die euthanasieverzoeken overnemen van collega's.
Commentaar van dr. F.J. van Ittersum op het verplicht doorverwijzen in "Tien jaar euthanasiewet in Nederland.Welkom !
De Katholieke Stichting Medische Ethiek heeft als doelstelling het bestuderen van ethische grondslagen van het medisch handelen en het publiceren van de resultaten, in het bijzonder vanuit rooms-katholiek perspectief.

Recente uitgaven
Cookies
Lees de informatie over het gebruik van (functionele) cookies op deze website.

Samengevat: wij maken geen gebruik van tracing cookies, registreren geen persoonlijke gegevens en sturen geen informatie naar derden door.


 
Katholieke Stichting Medische Ethiek • Laan van Broekhuyzen 7 • 3981 XA Bunnik • 030-6561236
Deze website maakt gebruik van XOOPS 2.5 © 2001-2018 The XOOPS Project