Paus Franciscus: wees dichtbij mensen en aanwezig in het publieke debat ! Handboek katholieke medische Ethiek: van Plato tot Paus Benedictus XVI Heilige Paus Johannes Paulus II en de Blijde Boodschap van het Leven Paus Pius XII: morele gids in een tijd van nieuwe medische mogelijkheden
 
 
Hoofdmenu
Zoek
Recente uitgaven
Cookies
Lees de informatie over het gebruik van (functio-nele) cookies op deze website.

Samengevat: wij maken geen gebruik van tracing cookies, registreren geen persoonlijke gegevens en sturen geen informatie naar derden door.
Tellers
Aantal bekeken pagina's:Aantal bezoekers:Wie is Online
10 gebruiker(s) zijn online (3 gebruiker(s) bevinden zich op Nieuws en publicaties )

Leden: 0
Gasten: 10

meer...

RSS Feed
Embryo's, klonen, prenatale diagnostiek en in vitro fertilisatie
« 1 ... 4 5 6 (7) 8 9 »
Embryo's : Mgr. Eijk tot Pauselijke Academie voor het Leven: Embryo is mens vanaf de conceptie
Geplaatst door mgr.dr. W.J. Eijk op 28-02-2006 (1223 gelezen)
Embryo's

The criteria of overall individuality and the bio-anthropological status of the embryo before implantation
Scientific Update and Bioethical Considerations

door mgr.dr. W.J. Eijk
Voordracht gehouden op het Internationale Congres "The human embryo before implantation" van de Pauselijke Academie voor het Leven, 28 februari 2006

Lees Verder... | 716 bytes meer
Embryo's : Paus: alle menselijke embryo’s hebben recht op leven
Geplaatst door Webmaster op 27-02-2006 (1695 gelezen)
Embryo's

Katholiek Nederland, 27 februari 2006

Alle menselijke embryo’s die tot stand komen door IVF, hebben hetzelfde recht om te leven als pasgeboren baby’s, kinderen en volwassenen. Dat heeft paus Benedictus XVI vandaag in Rome gezegd tegenover leden van de Pauselijke Academie voor het Leven.

Embryo's : De 'redder-baby'. Storm in een reageerbuisje?
Geplaatst door Webmaster op 03-02-2006 (2757 gelezen)

Resized ImageKatholiek Nieuwsblad, 3 februari 2006

Mag je een embryo selecteren om daarmee een doodziek broertje of zusje te helpen? Een moraaltheoloog vindt van wel. Het grote probleem ligt elders.

door dr. Carlo Leget, moraaltheoloog, afdeling Ethiek, Filosofie en Geschiedenis van de Geneeskunde UMC St. Radboud, Nijmegen, met commentaar van de webredactie van de Stichting Medische Ethiek

Lees Verder... | 6273 bytes meer
Embryo's : Gezondheidsraad: Selectie van embryo's moet mogelijk zijn
Geplaatst door Webmaster op 19-01-2006 (4544 gelezen)
Embryo's

Gisteren publiceerde de Gezondheidraad een advies aan staatssecretaris Ross-van Dorp waarin gepleit wordt voor uitbreiding van bepaling van genetische eigenschappen en vervolgens selectie van IVF-embryo's. Deze selectie zou toegestaan moeten worden wanneer het embryo (kind) zelf een risico op een genetische ziekte heeft (bijvoorbeeld de ziekte van Huntington) of wanneer het embryo drager van een ernstige ziekte is (bijvoorbeeld ziekte van Duchenne). Ook zou het selecteren van embryo's die later geschikte stamcellen uit navelstrengbloed kunnen leveren om al levende zieke familieleden te genezen, mogelijk moeten worden.

Lees Verder... | 16710 bytes meer
Embryo's : Voorwaardelijk zwanger
Geplaatst door Webmaster op 06-01-2006 (3196 gelezen)

Resized Imagedoor Peter Siebe en Wim Eikelboom
Katholiek Nieuwsblad, 6 januari 2006

Vertelde een vrouw vroeger al snel dat ze in verwachting was, nu zie je vaak dat ze eerst een echo laat doen. Men is 'voorwaardelijk zwanger'.

Lees Verder... | 9886 bytes meer
Embryo's : Prenatale diagnostiek en foetale therapie in ethisch perspectief
Geplaatst door mgr.dr. W.J. Eijk op 15-12-2005 (6426 gelezen)

door mgr.dr W.J. van Eijk, bisschop van Groningen, arts en referent voor medisch-ethische kwesties namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie
Pro Vita Humana, 2005 (12), 165-173

Sinds de introductie van de prenatale diagnostiek rond 1970 kunnen vóór de geboorte psychische en lichamelijke afwijkingen worden vastgesteld. Dit viel samen met de brede maatschappelijke aanvaarding van abortus provocatus in de jaren zeventig. Daarmee ging tevens de opkomst van de prestatiecultuur gepaard waarin het ideaal van het ‘perfecte’ lichaam domineert, dat - ook indien gezond - verder vervolmaakt moet worden door middel van cosmetische ingrepen, tatoeages en lichaamsdecoraties. De aanvaarding van lichamelijke handicaps is door deze ontwikkelingen aanmerkelijk verminderd. Voor prenataal gediagnostiseerde aandoeningen en handicaps bestaat bij de huidige staat van de geneeskunde zelden een afdoende behandeling. Als gevolg hiervan wordt vaak gekozen voor het afdrijven van het ongeboren kind wanneer door prenatale diagnostiek aandoeningen of handicaps zijn vastgesteld die zowel voor het kind als voor de ouders een ondraaglijk geacht lijden met zich mee zouden brengen. Men spreekt in dit verband van een selectieve abortus provocatus.

Lees Verder... | 40829 bytes meer
Embryo's : Twijfels bij vrouwen vaak niet onderkend
Geplaatst door Webmaster op 18-11-2005 (1271 gelezen)

Resized Imagedoor Henk Rijkers
Katholiek Nieuwsblad, 18 november 2005

Premier Balkenende kondigde het aan op Prinsjesdag 2003. Nu is die er pas: de evaluatie van de abortuswet. De strekking is dat de abortuswet voldoet, alleen de bedenktermijn hindert veel hulpverleners. Zoals zo vaak zit het venijn in de details.

Lees Verder... | 6043 bytes meer
Embryo's : Ongeboren, maar al een heel mens
Geplaatst door Webmaster op 04-11-2005 (4076 gelezen)

Katholiek Nieuwsblad, 4 november 2005

Tot de jaren tachtig werd de baarmoeder beschouwd als een soort 'brandkast' waar de foetus veilig kon opgroeien. Inmiddels is de wetenschap zo vergevorderd dat dit beeld bijna primitief genoemd kan worden.

Lees Verder... | 6494 bytes meer
Embryo's : Spina bifida geen reden baby te doden
Geplaatst door Webmaster op 16-09-2005 (3738 gelezen)

Katholiek Nieuwsblad, 16 september 2005

In Nederland zijn tussen 1997 en 2004 tweeëntwintig pasgeboren baby's gedood wegens spina bifida, een 'open ruggetje'. Dat zou bij de kinderen 'ondraaglijk lijden' veroorzaken. Zij werden gedood volgens het zgn. 'Groninger Protocol', dat de goedkeuring kreeg van minister Donner maar zware kritiek van de kant van het Vaticaan.

Lees Verder... | 16478 bytes meer
Embryo's : Toewijzing wrongful life-vordering door Hoge Raad
Geplaatst door Webmaster op 01-06-2005 (7382 gelezen)

Pro Vita Humana, 2005, 3, 74-76
door mr.dr.drs. M.A.J.M. Buijsen, universitair hoofddocent gezondheidsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam

Op 18 maart j.l. heeft de hoogste rechter zich uitgesproken in de zaak Kelly, Nederlands eerste wrongful life-casus. In dit belangwekkende arrest geeft de Hoge Raad antwoord op tal van interessante rechtsvragen. In het hiernavolgende beperk ik mij tot een bespreking van de vraag die de onderhavige zaak een zaak van wrongful life doet zijn: heeft het kind zelf recht op vergoeding van de door haar geleden en te lijden schade die het gevolg is van een beroepsfout van een hulpverlener?

Lees Verder... | 14751 bytes meerAgenda
Paus Franciscus
Paus Pius XII

 
Algemene informatieBestuurRSS en PDAAuteursrechtvoorbehoud
Stichting Medische Ethiek • Laan van Broekhuyzen 7 • 3981 XA Bunnik • 030-6561236
Deze website maakt gebruik van XOOPS 2.5 © 2001-2014 The XOOPS Project