Webwinkel  |   Weblinks  |   Downloads  |   Contact
Zoek
Agenda
Paus Franciscus
Tellers
Aantal bekeken pagina's:Aantal bezoekers:
Embryo's, klonen, prenatale diagnostiek en in vitro fertilisatie
« 1 ... 4 5 6 (7) 8 9 10 11 »
Embryo's : Psychiaters erkennen psychische gevolgen abortus
Geplaatst door Webmaster op 18-03-2008 (3005 gelezen)

Katholiek Nieuwsblad, 18 maart 2008

De Britse organisatie van psychiaters, ‘the Royal College of Psychiatrists’, waarschuwt dat vrouwen die een abortus ondergaan een verhoogd risico hebben op psychische klachten, meldt The Times.

Lees Verder... | 2402 bytes meer
Embryo's : Abortus in Nederland
Geplaatst door Webmaster op 01-02-2008 (4462 gelezen)

Vijfentwintig jaar na de legalisering

Communio, 2008 nr. 1, 72-79
door W. Biemans, SJ

Er is de laatste jaren veel sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar de abortusproblematiek verricht. Daardoor is er veel bekend over de manier van werken in abortusklinieken, hun cliënten en over de gevolgen van een ingreep. De evaluatie van de Wet afbreking zwangerschap (Waz), die in opdracht van het Nederlandse parlement werd verricht, concludeert weliswaar dat de wet niet ingrijpend gewijzigd moeten worden, maar vermeldt anderzijds enkele mijns inziens ernstige gebreken in de huidige abortuspraktijk (1).

Lees Verder... | 19469 bytes meer
Embryo's : Vaticaan veroordeelt kloonexperiment
Geplaatst door Webmaster op 21-01-2008 (1786 gelezen)

Katholiek Nieuwsblad, 21 januari 2008

Het Vaticaan heeft opnieuw het klonen van menselijke embryo’s scherp veroordeeld. Aanleiding waren berichten over geslaagde experimenten met het klonen van menselijke embryo’s, meldt Reuters. "Dit behoort tot de meest immorele handelingen, ethisch gezien," reageerde monseigneur Elio Sgreccia, president van de Pauselijke Academie voor het Leven. "Er is zelfs geen - ik zal het woord rechtvaardiging niet gebruiken, want het is nooit gerechtvaardigd – voorwendsel iets nieuws te vinden," vertelde hij Radio Vaticaan.

Lees Verder... | 1996 bytes meer
Embryo's : Amnesty gaat voor strafvrije abortus
Geplaatst door Webmaster op 24-08-2007 (2865 gelezen)

Katholiek Nieuwsblad, 24 augustus 2007

De algemene vergadering van Amnesty International heeft besloten dat het streven naar strafvrije abortus tot haar beleid behoort. Zij zal zich inzetten om toegang tot abortus mogelijk te maken. Ook beschouwt zij abortus in geval van verkrachting, incest en bij gevaar voor het leven van de vrouw als een mensenrecht.

Lees Verder... | 3494 bytes meer
Embryo's : Een kleine imperfectie
Geplaatst door Webmaster op 29-06-2007 (2925 gelezen)

Geïsoleerde schisis geen reden voor abortus
Medisch Contact, 29 juni 2007

door dr. A.B. Mink van der Molen, plastisch chirurg, Wilhelmina Kinderziekenhuis (onderdeel UMCU) te Utrecht, lid schisisteam van het WKZ

Een lip- of gehemeltespleet bij een kind is tegenwoordig al in een vroeg stadium van de zwangerschap zichtbaar. Er zijn ouders die om die reden een abortus overwegen. Dat betekent dat een gezond kind met uitzicht op een vrijwel normaal en gelukkig leven wordt geaborteerd.

Embryo's : Botsing Amnesty en Rome over abortus
Geplaatst door Webmaster op 22-06-2007 (2023 gelezen)

Katholiek Nieuwsblad, 22 juni 2007
door Ben van de Venn

Als Amnesty International abortus inderdaad als mensenrecht gaat erkennen, is een conflict met de katholieke Kerk niet te vermijden. Naast prestigeverlies zal dat de organisatie ook een flink verlies van donateurs kosten.

Lees Verder... | 5644 bytes meer
Embryo's : Excommunicatie bij abortus blijft spelen
Geplaatst door Webmaster op 25-05-2007 (1764 gelezen)

Katholiek Nieuwsblad, 25 mei 2007

De vragen rond de excommunicatie van pro-abortuspolitici blijven spelen, ondanks de merkwaardige gang van zaken rond de uitspraken van paus Benedictus XVI tijdens zijn reis naar Brazilië. In een gesprek met het Population Research Institute heeft kardinaal Oscar Andres Rodriguez Maradiaga van Tegucigalpa gezegd dat pro-abortuspolitici geen communie mogen ontvangen.

Lees Verder... | 3092 bytes meer
Embryo's : Een alternatief voor anticonceptie en abortus
Geplaatst door Webmaster op 11-05-2007 (4570 gelezen)

Katholiek Nieuwsblad, 11 mei 2007
door Luc Kiebooms, arts te Genk

Er moet veel meer aandacht komen voor het bevorderen van de vruchtbaarheidsbeleving van vrouwen én mannen. Die kan bijdragen aan stabielere gezinslevens en een verkleining van het 'abortusdrama'.

Lees Verder... | 5691 bytes meer
Embryo's : Abortus provocatus in Nederland: redenen om gerust te zijn?
Geplaatst door mgr.dr. W.J. Eijk op 01-05-2007 (7849 gelezen)

Pro Vita Humana, 2007, 14 (1/2), p. 025-028
door mgr.dr W.J. Eijk, bisschop van Groningen, arts en moraaltheoloog

In oktober vorig jaar verscheen de rapportage van de Inspectie voor de Gezondheidszorg over de zwangerschapsafbrekingen die in 2005 in ons land zijn verricht. In het begeleidend schrijven waarmee het rapport aan de minister van Volkgezondheid, Welzijn en Sport is aangeboden, staat de conclusie te lezen dat de huidige registratie van zwangerschapsafbrekingen op onderdelen te wensen overlaat en worden aanbevelingen tot verbetering ervan gedaan. Het totale aantal zwangerschapsafbrekingen stabiliseert in de afgelopen jaren. Voorts komt de Inspectie tot de bevinding dat de zorgvuldigheidsvereisten voor het verrichten van een abortus provocatus, zoals vastgelegd in de Wet afbreking zwangerschappen en het Besluit afbreking zwangerschappen goed worden nageleefd. Is er bijgevolg alle reden om gerust te zijn?

Lees Verder... | 19171 bytes meer
Embryo's : Psychische gevolgen van abortus en de rol van huisartsen
Geplaatst door Webmaster op 01-05-2007 (12204 gelezen)

Pro Vita Humana, 2007, 14 (1/2), p. 2-6
door prof.dr H. Jochemsen, directeur Prof.dr G.A. Lindeboom Instituut

In deze bijdrage wil ik kort enkele resultaten vermelden van het onderzoek dat wij hebben verricht naar de psychische gevolgen van abortus provocatus en naar de wijze waarop huisartsen omgaan met verzoeken om abortus. (1)

Lees Verder... | 21849 bytes meer
RSS FeedWelkom !
De Katholieke Stichting Medische Ethiek heeft als doelstelling het bestuderen van ethische grondslagen van het medisch handelen en het publiceren van de resultaten, in het bijzonder vanuit rooms-katholiek perspectief.

Recente uitgaven
Cookies
Lees de informatie over het gebruik van (functionele) cookies op deze website.

Samengevat: wij maken geen gebruik van tracing cookies, registreren geen persoonlijke gegevens en sturen geen informatie naar derden door.


 
Katholieke Stichting Medische Ethiek • Laan van Broekhuyzen 7 • 3981 XA Bunnik • 030-6561236
Deze website maakt gebruik van XOOPS 2.5 © 2001-2018 The XOOPS Project