Webwinkel  |   Weblinks  |   Downloads  |   Contact
Zoek
Agenda
 [10-11-2018]  Mens en vruchtbaarheid
Paus Franciscus
Tellers
Aantal bekeken pagina's:Aantal bezoekers:
Algemene (medische) ethiek
« 1 ... 3 4 5 (6) 7 »
Algemeen : Wat is ethiek en waarom denken ethici verschillend ?
Geplaatst door Webmaster op 11-10-2006 (5225 gelezen)

door dr. F.J. van Ittersum
Nieuwsbrief Stichting Medische Ethiek, 11 oktober 2006

Het komt regelmatig voor: een nieuwe medische techniek wordt door allerlei deskundigen belicht. Aan het einde van de discussie krijgt een ethicus het woord en legt uit waarom de nieuwe techniek goed of niet goed is. Een soort Salomons oordeel waarvan we nogal eens het gevoel krijgen dat we er niet omheen kunnen. Zelfs al strijdt de conclusie van de ethicus met ons gevoel.

Lees Verder... | 7879 bytes meer
Algemeen : Creationisme en evolutionisme sluiten elkaar uit, creatie en evolutie niet
Geplaatst door Webmaster op 02-09-2006 (1855 gelezen)

Katholiek Nederland, 2 september 2006

Paus Benedictus XVI is gisteren in zijn zomerverblijf Castel Gandolfo begonnen aan een driedaagse conferentie met een internationale groep van theologen. Die hebben met elkaar gemeen dat zij oud-promovendi zijn van Joseph Ratzinger, ooit hoogleraar aan verscheidene universiteiten in Duitsland. Dit jaar is het thema van de reünie van Ratzingers Schülerkreis 'Schepping en Evolutie'. Over dit onderwerp ondervroeg het Romeinse persbureau Zenit pater Rafael Pascual, decaan van de faculteit wijsbegeerte aan de pauselijke universiteit Regina Apostolorum in Rome.

Algemeen : Paus buigt zich over Darwin
Geplaatst door Webmaster op 01-09-2006 (2027 gelezen)

Katholiek Nieuwsblad, 1 september 2006
door Henk Rijkers

Paus Benedictus XVI buigt zich komend weekeinde samen met oud-studenten over de evolutietheorie. Het darwinistische hoofd van zijn sterrenwacht heeft vorige week onverwacht zijn functie neergelegd. Kennelijk wint de oppositie tegen het neodarwinisme ook binnen de Kerk terrein.

Lees Verder... | 4873 bytes meer
Algemeen : Geen samenleving zonder ethische basis
Geplaatst door Webmaster op 07-04-2006 (1742 gelezen)

Resized Imagedoor kardinaal Godfried Danneels, aartsbisschop van Mechelen-Brussel
Katholiek Nieuwsblad, 7 april 2006

Een samenleving kan niet bestaan zonder gezamenlijke ethische basis. Omdat we die basis missen, worden we geregeerd door wetten die de temperatuur aangeven in plaats van wetten die de temperatuur bepalen. Aldus kardinaal Danneels tijdens een lezing vorige week in Geldrop.

Lees Verder... | 5708 bytes meer
Algemeen : Plan of toeval in de evolutie?
Geplaatst door Webmaster op 17-06-2005 (1787 gelezen)

Resized ImageKatholiek Nieuwsblad, 17 juni 2005
door mgr.dr. J. Punt, bisschop van Haarlem

Kennelijk is de tijd rijp. Rijp voor een debat over het ontstaan van de wereld. Een fel debat, met onder meer inbreng van bisschoppelijke zijde.

Dit debat had niemand verwacht. De minister van Onderwijs doet het voorstel om op haar departement een studie over Intelligent Design te laten houden en de hel breekt los. Heftig wordt er gediscussieerd over schepping of evolutie. Maar daar gaat het helemaal niet om.

Lees Verder... | 4660 bytes meer
Algemeen : Johannes Paulus II al ruim 25 jaar aan het woord over de waarde van het leven
Geplaatst door mgr.dr. W.J. Eijk op 01-02-2005 (2447 gelezen)

door mgr.dr W.J. Eijk, arts, bisschop van Groningen en referent voor medisch-ethische kwesties namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie

Voordracht gehouden op het CRK-symposium "De waarde van het leven", 31 oktober 2004 te Amersfoort.
Pro Vita Humana 2005, 12 nr 1, p 10-16

Lees Verder... | 30612 bytes meer
Algemeen : Goedgekeurd door de medisch-ethische commissie
Geplaatst door Webmaster op 01-02-2005 (2660 gelezen)

door dr. F.J. van Ittersum, internist-nefroloog

Voordracht gehouden op het CRK-symposium "De waarde van het leven", 31 oktober 2004 te Amersfoort.
Pro Vita Humana 2005, 12 nr 1, p 4-9


Vooraf
In het kader van het CRK-symposium ‘De waarde van het leven’ is mij gevraagd het onderwerp van het symposium te belichten vanuit het perspectief van het ziekenhuis. Dit is alleen mogelijk door te spreken over algemene, gemiddelde tendensen. Ongetwijfeld zijn er ziekenhuizen, individuele artsen en verpleegkundigen die op mijn algemeenheden een gunstige of juist ongunstige uitzondering vormen. Het valt niet binnen het bestek van deze lezing de extremen te bespreken.

Lees Verder... | 27553 bytes meer
Algemeen : Is de mens schepper ?
Geplaatst door mgr.dr. W.J. Eijk op 01-09-2001 (2125 gelezen)

Communio, 2001, 26, nr. 4, p 276-288
door mgr.dr. W.J. Eijk, arts, bisschop van Groningen, voorheen onder meer hoogleraar in de moraaltheologie aan de Theologische Faculteit van Lugano (Zwitserland)

Is de mens schepper? In het gewone taalgebruik spreken we van het scheppen van kunstwerken. We passen de term "scheppen" ook in ruimere zin toe: bij de aanleg van bruggen, waterwerken, wegen, landbouwgebIeden en nieuwe woonwijken. In onze directe leefruimt valt er praktisch niets aan te wijzen dat nog echt "natuurlijk" is, dit wil zeggen niet op een of andere manier door de mens aangelegd.

Lees Verder... | 32698 bytes meer
Algemeen : De deugdenethiek als wegwijzer voor verantwoord medisch handelen
Geplaatst door mgr.dr. W.J. Eijk op 01-06-1998 (6409 gelezen)

Resized ImagePro Vita Humana, 1998, nr. 3, 78-81
door prof.dr. W.J. Eijk, arts-filosoof-theoloog en docent ethiek en moraaltheologie aan de Grootseminaries Rolduc te Kerkrade en het St. Janscentrum te Den Bosch

In het boek 'Verantwoord medisch handelen' (1) wordt een problematiek aangesneden die alle serieuze medewerkers in de gezondheidszorg en tevens allen die van hun diensten gebruik maken, bezighoudt: de principes zijn helder, maar wat doe ik ermee in de praktijk? In sommige gevallen liggen de antwoorden klip en klaar voor handen. De arts die abortus provocatus als ongeoorloofd beschouwt, zal een verzoek daartoe van een vrouw met een ongewenste zwangerschap niet honoreren, maar naar andere wegen zoeken om haar te helpen. De moeilijkheid is echter dat in verreweg de meeste gevallen de relatie tussen in zich duidelijke normen en de praktijk niet zo simpel ligt als dat op het eerste gezicht lijkt. Kan de deugdenethiek hierin een brugfunctie vervullen?

Lees Verder... | 17140 bytes meer
Algemeen : Uw zorg mij'n zorg
Geplaatst door mgr.dr. W.J. Eijk op 01-09-1997 (2226 gelezen)

Pro Vita Humana, 1997, nr. 5, p 109-114
door prof.dr. W.J. Eijk, is arts-filosoof-theoloog, docent ethiek en moraaltheologie aan de Grootseminaries Rolduc te Kerkrade en het St. Jans-Centrum te 's- Hertogenbosch

De titel 'Uw zorg mij'n zorg' zou, zeker in de gekozen spelling, het tegendeel kunnen suggereren van wat bedoeld is: 'dat zal mij een zorg zijn'. Positief uitgelegd heeft de titel iets van het intrappen van een open deur. Uiteraard mag worden verwacht dat de zorg van de patiënt tevens de zorg is van artsen, verpleegkundigen, ziekenverzorgers, paramedici of maatschappelijk werkers. De vraag is echter hoe de 'zorg' waarmee de patiënt worstelt zich verhoudt tot de 'zorg' die medewerkers in de gezondheidszorg verlenen.

Lees Verder... | 27680 bytes meer
RSS FeedWelkom !
De Katholieke Stichting Medische Ethiek heeft als doelstelling het bestuderen van ethische grondslagen van het medisch handelen en het publiceren van de resultaten, in het bijzonder vanuit rooms-katholiek perspectief.

Recente uitgaven
Cookies
Lees de informatie over het gebruik van (functionele) cookies op deze website.

Samengevat: wij maken geen gebruik van tracing cookies, registreren geen persoonlijke gegevens en sturen geen informatie naar derden door.


 
Katholieke Stichting Medische Ethiek • Laan van Broekhuyzen 7 • 3981 XA Bunnik • 030-6561236
Deze website maakt gebruik van XOOPS 2.5 © 2001-2018 The XOOPS Project