Webwinkel  |   Weblinks  |   Downloads  |   Contact
Zoek
Agenda
Paus Franciscus
Tellers
Aantal bekeken pagina's:Aantal bezoekers:
Euthanasie, zelfdoding en versterven
« 1 2 (3) 4 5 6 ... 13 »
Euthanasie : KNMG: D66-wetsvoorstel verwijsplicht overbodig en niet handhaafbaar
 Geplaatst door Webmaster op 25-10-2013 (1113 gelezen)

Persbericht KNMG, 25 oktober 2013

Tweede Kamerleden Dijkstra (D66) en Voortman (GroenLinks) hebben hun initiatiefwet die een verwijsplicht voor euthanasie wettelijk wil vastleggen gisteren voor advies naar de Raad van State gestuurd. De KNMG heeft principiële en praktische bezwaren tegen het voorstel. Het wetsvoorstel stuurt aan op een resultaatsverplichting die in de praktijk niet kan worden afgedwongen, gerealiseerd en gehandhaafd.

Lees Verder... | 3752 bytes meer
Euthanasie : Kritiek op Toetsings-commissies Euthanasie
Geplaatst door Webmaster op 11-10-2013 (1515 gelezen)

Katholiek Nieuwsblad, 11 oktober 2013
door Jan Peeters

Er is fundamentele kritiek op de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie. Aanleiding is de dood van een zeventigjarige vrouw die "ondraaglijk" zou hebben geleden onder haar blindheid. De stervenshulp die zij vorig jaar kreeg werd daarom als "zorgvuldig" beoordeeld.

Lees Verder... | 4743 bytes meer
Euthanasie : KNMG: toezicht op regionale toetsingscommissies euthanasie gewenst
 Geplaatst door Webmaster op 30-09-2013 (1186 gelezen)

Persbericht KNMG, 30 september 2013

Er moet toezicht komen op de toetsingspraktijk van de regionale toetsingscommissies euthanasie. Dit is één van de punten die de KNMG vandaag bepleit tijdens het Rondetafelgesprek Evaluatie Euthanasiewet, georganiseerd door de Tweede Kamercommissie VWS.

Lees Verder... | 2547 bytes meer
Euthanasie : Euthanasie pasgeborenen: KNMG laat vragen liggen
Geplaatst door Webmaster op 28-06-2013 (1164 gelezen)

Katholiek Nieuwsblad, 28 juni 2013
door dr. R. Seldenrijk, directeur van de NPV (Nederlandse Patiënten Vereniging)

Jaarlijks overlijden ongeveer 650 van de 175.000 pasgeborenen, vaak vanwege zeer ernstige afwijkingen.

Lees Verder... | 5927 bytes meer
Euthanasie : KNMG: Arts mag leven pasgeborene beëindigen
Geplaatst door Webmaster op 12-06-2013 (1627 gelezen)

Duidelijke criteria voor medische beslissingen rond het levenseinde bij pasgeborenen met zeer ernstige afwijkingen

Persbericht KNMG, 12 juni 2013

De geboorte van een baby met zeer ernstige afwijkingen leidt voor ouders en het medische behandelteam vaak tot ingrijpende dilemma's rond doorgaan of stoppen met behandelen. In het standpunt 'Medische beslissingen rond het levenseinde bij pasgeborenen met zeer ernstige afwijkingen' geeft de KNMG handvatten aan artsen hoe te handelen als verder behandelen bij een baby medisch zinloos is geworden. Het maakt het besluitvormingsproces van artsen over het levenseinde van zieke pasgeborenen inzichtelijk voor ouders en samenleving. Het geeft aan wanneer het handelen van artsen als passende palliatieve zorg wordt beschouwd en wat zorgvuldig medisch handelen rond het levenseinde inhoudt.

Lees Verder... | 4417 bytes meer
Euthanasie : Over de grens helpen
Geplaatst door Webmaster op 07-06-2013 (1117 gelezen)

Katholiek Nieuwsblad, 7 juni 2013
door dr. Ruth Seldenrijk, directeur van de NPV (Nederlandse Patiënten Vereniging)

Onze cultuur kan niet omgaan met de dood, en weet niet meer hoe te leven. Tijd voor een herwaardering van oude begrippen, vindt Ruth Seldenrijk.

Lees Verder... | 5895 bytes meer
Euthanasie : Kardinaal Eijk bezorgd over verruiming criteria euthanasie
Geplaatst door Webmaster op 05-06-2013 (1057 gelezen)
Euthanasie

RKKerk.nl, 5 juni 2013

Kardinaal Eijk, bisschop-referent voor medische ethiek, ging op 1 juni voor de microfoon van het RKK-programma 'Kruispunt Radio' in op de recente berichtgeving over de Levenseinde kliniek.

Lees Verder... | 2810 bytes meer
Euthanasie : Bioethics and End-of-Life Issues
Geplaatst door Webmaster op 30-04-2013 (1677 gelezen)

Zenit, 30 april 2013
by Peter Waymel

In the context of a widespread prevailing medical and social praxis that endanger that value of life perennially defended by the Catholic Church, it can be useful to offer some reflections on end-of-life issues, specifically on the difference between refusing extraordinary measures and suicide (both doctor-assisted and 'autonomous').

Lees Verder... | 8819 bytes meer
Euthanasie : Tien jaar euthanasiewet in Nederland
Geplaatst door Webmaster op 10-10-2012 (2354 gelezen)

Communio, 2012 (37), nr 5 september/oktober, blz. 344-356
door dr. F.J. van Ittersum

Op 1 april 2002 werd in Nederland de Wet "Toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding" (Wtl) van kracht. België volgde op 30 september van hetzelfde jaar met de "Wet betreffende de euthanasie". Een paar weken nadat de euthanasiewet goedgekeurd was door de Eerste Kamer, stelde de toenmalige minister van Volksgezondheid mw. dr. E. Borst-Eilers de verstrekking van een zelfmoordpil voor bejaarden met levensmoeheid aan de orde. Deze gebeurtenis zou indicatief blijken voor het feit dat de jarenlange discussies over euthanasie en vergelijkbare handelingen niet zouden verstommen nadat de euthanasiewet van kracht was geworden.

Lees Verder... | 33315 bytes meer
Euthanasie : NVVE start discussie over opheffing toetsing euthanasie
Geplaatst door Webmaster op 26-09-2012 (1291 gelezen)
Euthanasie

Persbericht NVVE, 26 september 2012

Dit artikel verwoordt niet het standpunt van de SME. Het wordt op deze website weergegeven om een goed beeld van de actuele discussie te schetsen.

Vandaag is het jaarverslag van de regionale toetsingscommissie euthanasie over 2011 gepubliceerd. Dit jaarverslag laat zien dat euthanasie uiterst zorgvuldig wordt toegepast: slechts vier gevallen zijn als medisch onzorgvuldig beoordeeld, 1 promille van het totaal aantal meldingen.

Lees Verder... | 2631 bytes meer
RSS FeedWelkom !
De Katholieke Stichting Medische Ethiek heeft als doelstelling het bestuderen van ethische grondslagen van het medisch handelen en het publiceren van de resultaten, in het bijzonder vanuit rooms-katholiek perspectief.

Recente uitgaven
Cookies
Lees de informatie over het gebruik van (functionele) cookies op deze website.

Samengevat: wij maken geen gebruik van tracing cookies, registreren geen persoonlijke gegevens en sturen geen informatie naar derden door.


 
Katholieke Stichting Medische Ethiek • Laan van Broekhuyzen 7 • 3981 XA Bunnik • 030-6561236
Deze website maakt gebruik van XOOPS 2.5 © 2001-2017 The XOOPS Project