Mens en vruchtbaarheid
Netwerk Katholieke Zorgprofessionals Nederland
Het Netwerk Katholieke Zorgprofessionals Nederland is een werkgroep van de Katholieke Stichting Medische Ethiek
Begin : Zaterdag 10 November 2018 09:30
Eind : Zaterdag 10 November 2018 09:30
Najaarsbijeenkomst van het Netwerk Katholieke Zorgprofessionals Nederland over o.a. Humanae Vitae, Theologie van het Lichaam, natuurlijke geboorteregeling.

Voorlopig programma
9.30 u.: Inloop en registratie
10.00 u.: Eucharistieviering
11.00 u.: Koffie
11.15 u.: Lezing Medische aspecten en symptomen van menselijke vruchtbaarheid - mw.dr. Suzanne van der Velden, gynaecoloog
12.00 u.: Lezing Theologie van het Lichaam - dr. L.J.M. Hendriks, rector Grootseminarie Rolduc
12.45 u.: Discussie
13.00 u.: Lunch
14.00 u.: Lezing Humanae Vitae - kardinaal dr. W.J. Eijk, aartsbisschop van Utrecht
14.45 u.: Lezing Natuurlijke omgang met de vruchtbaarheid in het huwelijk - invulling volgt
15.30 u.: Discussie en thee
15.45 u.: Afsluitende gebedsviering
16.15 u.: Mededelingen voorzitter Netwerk Katholieke Zorgprofessionals Nederland - prof.dr. F.J. van Ittersum
16.30 u.: Borrel

Kosten inclusief lunch
€ 30,–, studenten op vertoon van studentenkaart € 15,–

Aanmelden voor deze bijeenkomst

Katholieke Stichting Medische Ethiek - Ratio recta constansque
http://www.medische-ethiek.nl/modules/extcal/event.php?event=143