Algemene vergadering Pauselijke Academie voor het Leven
R.K. Kerk
Activiteiten van de R.K. Kerk of organisaties binnen de R.K. Kerk
Begin : Maandag 25 Juni 2018 09:00
Eind : Woensdag 27 Juni 2018 17:00
Jaarlijkse Algemene vergadering van de Pauselijke Academie voor het Leven. De vergadering is in prinicipe voor leden. Meestal is één dag een sympsoiumdag die vrij toegankelijk is.

Katholieke Stichting Medische Ethiek - Ratio recta constansque
http://www.medische-ethiek.nl/modules/extcal/event.php?event=139