Hippocrates course 2017 - Maakbaarheid en sterfelijkheid
R.K. Kerk
Activiteiten van de R.K. Kerk of organisaties binnen de R.K. Kerk
Begin : Zaterdag 6 Mei 2017 08:00
Eind : Zaterdag 6 Mei 2017 18:00
Al vijf jaar organiseert de Johannes Academie speciale studiedagen voor studenten en young professionals in de zorg- en welzijnssector. Hoe je met je patiënten en cliënten omgaat, wordt in belangrijke mate bepaald door hoe je (bewust of onbewust) de mens en het doel van het leven ziet. In de Hippocrates Course proberen we daarom het christelijk mensbeeld te verhelderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een realistische filosofie, de Bijbel, de katholieke medische ethiek en de sociale leer van de katholieke Kerk. Ook komen er bij de Hippocrates Course ervaren christelijke artsen, verpleegkundigen, therapeuten en zorgmanagers spreken over hoe zij met hun patiënten omgaan en welke rol hun geloofsovertuiging hierbij heeft.

Hippocrates
Deze cursus is niet alleen vernoemd naar Hippocrates omdat hij de vader van de geneeskunde is. De geschiedenis leert dat de academie van Hippocrates op het Griekse eiland Kos zich afzette tegen haar rivaal op het tegenover gelegen schiereiland Knidos. Op dat schiereiland leerden artsen patiënten te reduceren tot ziekteprocessen, terwijl Hippocrates op Kos zijn leerlingen vertelde dat ze zich moesten concentreren op de patiënt in zijn totaliteit. Deze laatste benadering heeft ook de Hippocrates Course.

Jaarthema 2016-2017: Maakbaarheid & sterfelijkheid

Meten, voorspellen en beheersen: dat zou het motto van de moderne geneeskunde kunnen zijn. De technische ontwikkelingen gaan razendsnel, de therapeutische mogelijkheden lijken soms eindeloos. Steeds meer patiënten willen de regie behouden tot aan het moment van hun dood. Hoe heeft het idee van maakbaarheid zo bepalend kunnen worden in de geneeskunde? En wat zijn de voor- en nadelen van deze manier van zorg uitoefenen? Want terwijl we als zorgverleners dankbaar gebruik maken van de nieuwste technieken, lopen we ook vaak tegen grenzen aan. Sommige patiënten kunnen we helemaal niet helpen, mensen sterven toch, onverwacht, of te vroeg in onze ogen. Hoe kunnen we omgaan met onze eigen sterfelijkheid en die van onze patiënten? Wat kunnen we nog doen als er niets meer te voorspellen en beheersen valt? En hoe kunnen we met patiënten spreken over de dood en over wat daarna komt? Onder leiding van de broeders van Sint Jan en met inbreng van verschillende ervaringsdeskundigen (o.a. een geestelijk verzorger uit het ziekenhuis, een hospiceverpleegkundige) zullen we samen op zoek gaan naar antwoorden op deze vragen.

Bekijk het programma

Katholieke Stichting Medische Ethiek - Ratio recta constansque
http://www.medische-ethiek.nl/modules/extcal/event.php?event=127