Webwinkel  |   Weblinks  |   Downloads  |   Contact
Zoek
Agenda
 [10-11-2018]  Mens en vruchtbaarheid
Paus Franciscus
Tellers
Aantal bekeken pagina's:Aantal bezoekers:
Agenda

De mens in de Zorg
Categorie R.K. Kerk
Activiteiten van de R.K. Kerk of organisaties binnen de R.K. Kerk
Begin Vrijdag 23 Mei 2014 15:00
Eind Vrijdag 23 Mei 2014 19:00
Locatie De Tiltenberg
Zilkerduinweg 375
2114 AM, Vogelenzang
Organisator Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk
Contact info Mw. Marieke Karsten, 0252-345345
E-mail mkarsten@tiltenberg.org
URL http://www.rkactiviteiten.nl/index.php?id=27492
Beschrijving   Studiemiddag Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK) - De mens in de Zorg

De Zorg, en dan vooral de kosten en organisatie hiervan, zijn het thema van de dag. Hoe moet deze georganiseerd worden opdat een aanvaardbare zorg kan worden geboden, terwijl de kosten hiervan in de hand kunnen worden gehouden? Dit laatste is natuurlijk noodzakelijk willen deze kosten niet de begroting ‘opeten’. Zo zijn de uitgaven voor de Zorg van 2000 tot 2010 opgelopen van ruim 11% van het bbp tot bijna 15%.

Over de beheersbaarheid van de kosten voor de Zorg wordt veel vergaderd, maar om wie gaat het eigenlijk? Wordt de mens niet vergeten bij alle kostenreductie? Welke mensbeeld kenmerkt de huidige Zorg? Aan deze vragen is deze studiemiddag gewijd.

Als eerste spreker zal prof. Buijsen ingaan op het mensbeeld in de Zorg. Hier komen de fundamentele vragen aan de orde. Prof. van Iersel zal vervolgens vanuit de Sociale Leer van de Kerk naar de Zorg kijken. Hoe isde menselijke waardigheid, hét basisprincipe van de Sociale Leer, in de huidige Zorg gewaarborgd? Hoe wordt deze waardigheid gegarandeerd bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning? Hierover zal vervolgens dr. Sengers spreken. In de vierde bijdrage kijken wij met mw. Broens naar de werkvloer. Bij de Zorg gaat het immers ook om de waardigheid van degenen die deze zorg verlenen. Kan de zorgverlener deze zorg op een menswaardige wijze verlenen of raakt deze gemangeld tussen de protocollen?

Het centrum hoopt met deze studiemiddag een bijdrage te geven aan de discussie over een menswaardige vormgeving van de Zorg in de toekomst. De studiemiddag wordt georganiseerd door het Centrum voor Sociale Leer van de Kerk. Uitgenodigd zijn allen die zich door de thematiek aangesproken voelen, met name zij die in de Zorg actief zijn of daarmee te maken hebben. De lezingen zullen gepubliceerd worden in de serie Publicaties van het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk.

Programma
13.00 uur - Ontvangst en registratie
13.30 uur - Opening door de dagvoorzitter Gerard van Wissen
13.40 uur - Martin Buijsen, Het mensbeeld in de zorg
14.20 uur - Fred van Iersel, De zorg in de sociale leer van de Kerk
14.50 uur - Pauze
15.00 uur - Erik Sengers, De mens in de Wet maatschappelijke ondersteuning
15.30 uur - Thea Broens, Menselijkheid in dagelijkse praktijk van de zorg
16.00 uur - Panel gesprek onder leiding van de dagvoorzitter.
16.30 uur - Afsluiting door de dagvoorzitter; Drankje

 

Welkom !
De Katholieke Stichting Medische Ethiek heeft als doelstelling het bestuderen van ethische grondslagen van het medisch handelen en het publiceren van de resultaten, in het bijzonder vanuit rooms-katholiek perspectief.

Recente uitgaven
Cookies
Lees de informatie over het gebruik van (functionele) cookies op deze website.

Samengevat: wij maken geen gebruik van tracing cookies, registreren geen persoonlijke gegevens en sturen geen informatie naar derden door.


 
Katholieke Stichting Medische Ethiek • Laan van Broekhuyzen 7 • 3981 XA Bunnik • 030-6561236
Deze website maakt gebruik van XOOPS 2.5 © 2001-2018 The XOOPS Project