Webwinkel  |   Weblinks  |   Downloads  |   Contact
Zoek
Agenda
 [10-11-2018]  Mens en vruchtbaarheid
Paus Franciscus
Tellers
Aantal bekeken pagina's:Aantal bezoekers:
Agenda

Vereniging van Rooms-katholieke werkers in de Gezondheidszorg
Categorie Katholieke Stichting Medische Ethiek
Activiteiten van de Katholieke Stichting Medische Ethiek
Begin Zaterdag 17 Mei 2014 12:00
Eind Zaterdag 17 Mei 2014 19:00
Locatie Thomas a Kempis Leerhuis
Broerestraat 12
3532 CP Utrecht

Naast de Gerardus Majellakerk, Vleutenseweg, Bus 28 Halte Majellapark.
Organisator Stichting Medische Ethiek
Contact info
E-mail rkvereniging@medische-ethiek.nl
URL http://www.medische-ethiek.nl
Beschrijving   Het is voor Rooms-katholieke werkers en studenten in de gezondheidszorg vaak moeilijk hun beroep uit te oefenen in overeenstemming met de leer van de Rooms-katholieke Kerk. Zij kunnen daarbij op onbegrip en zelfs tegenstand van collega’s en patiënten stuiten. Zij staan dan op hun werkplek vaak alleen.

Daarom willen we bekijken of er belangstelling is een vereniging of andere organisatie van Rooms-katholieke werkers en studenten in de gezondheidszorg op te richten. De belangrijkste doelen van een dergelijke organisatie zouden kunnen zijn genoemde beroepsbeoefenaren informatie, steun, en een klankbord te bieden. Ook kan op die manier een netwerk ontstaan van mensen die elkaar in andere situaties weer weten te vinden. Verder kan er samenwerking met andere organisaties of groepen vanuit deze vereniging plaatsvinden.

Wij stellen voor hierover eerste bespreking te hebben in Utrecht.

Voorlopig dagprogramma
10.00 u.Ontvangst met koffie
10.30 u.Inleiding over doel en programma van de bijeenkomst - kardinaal dr. W.J. Eijk
10.45 u.Lezing - Is de biologische natuur van de mens vogelvrij ? - kardinaal dr. W.J. Eijk. Kardinaal dr. W.J. Eijk is aartsbisschop van Utrecht, voorzitter van de Stichting Medische Ethiek, en lid van de Pauselijke Academie voor het Leven.
11.45 u.Eucharistieviering in de Gerardus Majellakerk. Hoofdcelebrant: Kardinaal dr. W.J. Eijk.
12.30 u.Broodjesmaaltijd in het Leerhuis
13.15 u.Interactieve bespreking van – bij voorkeur door de deelnemers tevoren aangeleverde - casuïstiek. - dr. F.J. van Ittersum
15.30 u.Evaluatie en discussie over het vervolg - dr. J.A. Raymakers
16.00 u.Afsluiting met drankje.


Kosten van de dag: vrijwillige bijdrage

U kunt zich aanmelden via het contactformulier op deze website.


Het bestuur van de Stichting Medische Ethiek

Kardinaal dr. W.J. Eijk
dr. J.A. Raymakers
dr. L.J.M. Hendriks, pr.
drs. H. Kretzers
dr. F.J. van Ittersum

 

Welkom !
De Katholieke Stichting Medische Ethiek heeft als doelstelling het bestuderen van ethische grondslagen van het medisch handelen en het publiceren van de resultaten, in het bijzonder vanuit rooms-katholiek perspectief.

Recente uitgaven
Cookies
Lees de informatie over het gebruik van (functionele) cookies op deze website.

Samengevat: wij maken geen gebruik van tracing cookies, registreren geen persoonlijke gegevens en sturen geen informatie naar derden door.


 
Katholieke Stichting Medische Ethiek • Laan van Broekhuyzen 7 • 3981 XA Bunnik • 030-6561236
Deze website maakt gebruik van XOOPS 2.5 © 2001-2018 The XOOPS Project