Webwinkel  |   Weblinks  |   Downloads  |   Contact
Zoek
Agenda
Paus Franciscus
Tellers
Aantal bekeken pagina's:Aantal bezoekers:
Agenda

Voordrachten Thomas a Kempis Leerhuis Utrecht
Categorie Katholieke Stichting Medische Ethiek
Activiteiten van de Katholieke Stichting Medische Ethiek
Begin: Maandag 7 Mei 2012 20:00
Eind: Maandag 7 Mei 2012 22:00,
hierna Iedere week, op Maandag, gedurende 2 weken
Locatie Thomas a Kempis Leerhuis
Utrecht
Organisator
Contact info
E-mail
URL http://stjan.org/nl/component/jnews/mailing/view/listid-17/mailingid-63/listype-1.html
Beschrijving   Vanuit de Stichting Medische Ethiek zal een serie van drie inleidingen met discussie worden verzorgd in het Leerhuis op de maandagen 7, 14 en 21 mei om 20.00 uur.

Op de eerste avond, 7 mei, zal onze aartsbisschop Kardinaal Eijk, spreken over: “Het mind-body probleem als uitgangspunt voor de medische ethiek”. Met het invoeren van de scheiding tussen mind (geest) en body (lichaam) brengt men een tweedeling aan die in de mensvisie van de Katholieke Kerk niet bestaat. De visie op de mens is een fundamenteel uitgangspunt van de medische ethiek......


Voor velen is tegenwoordig de grondslag voor hun kijk op de mens een opvatting die wel geformuleerd is als “the identity theory of mind”. De menselijke geest en de toestand ervan worden geïdentificeerd met de hersenen en de processen die daarin plaatsvinden. Dit leidt tot een tweedeling (dualisme) waarbij de geest, het persoon-zijn, met processen in de hersenen wordt geïdentificeerd, terwijl de rest van het lichaam daarvoor niet specifiek is. Dit heeft verregaande consequenties in het denken over hoe de mens met zijn lichaam kan omgaan. Deze visie is in strijd met de leer van de Kerk. Zij stelt dat de mens een eenheid is waarin de ziel, het onstoffelijke levensbeginsel de formele oorzaak is van het mens-zijn van de geestelijk-stoffelijke eenheid die de menselijke persoon is en in het bijzonder van zijn hoogste vermogens, te weten rede en vrije wil. Deze visie heeft onmiddellijke gevolgen voor de wijze waarop wij moeten denken over ons handelen met de mens, in het bijzonder het medisch handelen.

Tijdens de tweede avond op 14 mei zal dr. J.A. Raymakers spreken over “Enkele uitgangspunten van de katholieke medische ethiek”. Uitgaande van de visie op de mens en zijn geopenbaarde einddoel zijn er concrete regels te formuleren voor ons handelen met de mens. Dat is allereerst: de plicht om het menselijk leven in stand te houden. Daaruit volgt dat het ongeoorloofd is om het leven van onschuldige mensen rechtstreeks te beëindigen Ook mag men het menselijke lichaam niet gebruiken tot een doel dat de persoon vreemd is (het lichaam instrumentaliseren) of de integriteit van het lichaam aantasten, tenzij om de persoon in leven te houden of te genezen (het therapeutisch principe). Dit raakt rechtstreeks aan praktijken als euthanasie, abortus maar betreft ook ongeoorloofde ingrepen als sterilisatie, doping, geslachtsverandering, beïnvloeding van de hersenfunctie, enz.

Tenslotte zal Dr. F.J. van Ittersum, internist, specialist voor nierziekten, op 21 mei spreken over de grenzen aan de mogelijkheden van donatie en transplantatie van weefsels en organen onder de titel: Naastenliefde, zelfdestructie of dood door schuld ? Over het afstaan van organen, weefsels en stamcellen.

De mogelijkheid om een medemens te helpen door het afstaan van een orgaan of weefsel kan een aanleiding zijn tot daden van grote naastenliefde, maar er zijn ook grenzen aan wat men met zijn lichaam kan doen of mag laten doen.

 

Welkom !
De Katholieke Stichting Medische Ethiek heeft als doelstelling het bestuderen van ethische grondslagen van het medisch handelen en het publiceren van de resultaten, in het bijzonder vanuit rooms-katholiek perspectief.

Recente uitgaven
Cookies
Lees de informatie over het gebruik van (functionele) cookies op deze website.

Samengevat: wij maken geen gebruik van tracing cookies, registreren geen persoonlijke gegevens en sturen geen informatie naar derden door.


 
Katholieke Stichting Medische Ethiek • Laan van Broekhuyzen 7 • 3981 XA Bunnik • 030-6561236
Deze website maakt gebruik van XOOPS 2.5 © 2001-2018 The XOOPS Project